top of page
Himalaya

Odak Alanlarımız

ÖRGÜN EĞİTİM

Temel Eğitim

Mesleki Eğitim

Çıraklık Eğitimi

YAYGIN ÖĞRENME

Gençlik Çalışmaları

Yetişkin Eğitimi

Kuşaklararası Çalışmalar

AKADEMİ

Yüksek Öğrenim

Eğitim Bilimleri

Disiplinlerarası Çalışmalar

Sektörler Arası Diyalog

Örgün Eğitim, Yaygın Öğrenme ve Akademi alanlarında Deneyimsel Öğrenmeyi geliştirmek ve yaygınlaştırmak için çalışıyorken bu alanların birbirleri ile olan diyalog ve işbirliğini de teşvik ediyoruz.

Siz de Türkiye Deneyimsel Öğrenme Topluluğu'na katılın, örgün, yaygın ve akademi çemberlerinde öğrenmeye ve birlikte üretmeye başlayın!

Hedef Kitlemiz

öğretmen

Eğitimciler

Öğretmenler, eğitmenler, öğretim üyeleri, eğitim uzmanları, kolaylaştırıcılar ve gençlik liderleri ile birlikte çalışıyoruz.

Öğrenci Portresi

Gençler

Eğitim fakülteleri başta olmak üzere farklı branşlarda öğrenim gören üniversite öğrencileri ile birlikte çalışıyoruz.

Faaliyetlerimiz

Çemberimize katılıp faaliyetlerimizde yer alabilirsiniz.

bottom of page