top of page

Öz Yönetimsel Öğrenme

NEET'ler için Deneyimsel Öğrenme - Estonya, Kuzey Makedonya, Malta, Türkiye

Proje Hakkında

Projenin misyonu, dezavantajlı grupların desteklemek için gençlik çalışmalarında kanıta dayalı uygulamaların eksik olduğu durumu değiştirmektir. Öz Yönetimsel Öğrenme projesi, kendi kendine öğrenme becerilerini geliştirmek için kanıta dayalı yeni bir yöntem sunarak gençlerin işgücü piyasasına ve yaşam boyu öğrenmeye katılımını sağlamaktadır. Proje, gençlik çalışmalarında inovasyonu desteklemek ve daha az imkana sahip gençlerle ilgili ağda gençlik çalışmalarının konumunu güçlendirmek için teori, bilim ve uygulamayı birleştirmektedir.


Proje, önceki teori ve uygulamalara dayalı olarak kanıta dayalı bir müdahale yönteminin oluşturulduğu ve 32 dezavantajlı grup tarafından pilot olarak uygulandığı tasarım tabanlı bir araştırma sürecidir. SDL'nin eğitim kursu müfredatı ve gençlik çalışanları için eğiticilerin eğitimi oluşturulacak ve 16 gençlik çalışanı tarafından pilot olarak uygulanacaktır. Ortak tasarım sürecinde araştırmacılar, eğitimciler, gençlik çalışanları ve gençler birlikte çalışmaktadır. Sonuçlar, daha fazla uygulama sağlamak için farklı düzeylerde ve biçimlerde sunulmaktadır.

Proje aşağıdaki ana sonuç türlerini sağlamaktadır:


-Müdahale olarak SDL4NEET

-Disiplinler arası işbirliğinde TC müfredatı

-bilgi, beceri, yetkinlikler

-Farklı alanların ve uzmanların ortak yaratım süreci.


Gençler, kendilerini öğrenenler olarak daha iyi tanımlama ve yaşam yollarını şekillendirme becerilerini geliştiren öz-yönelimli öğrenme destek faaliyetleri aldılar. Gençlik çalışmaları, değerli bir ağ ortağı olmalarını sağlayan kanıta dayalı bir müdahale yöntemine sahip olmuştur.


Proje Ortakları

  • International Experiential Learning Network -IELN NGO Estonya

  • Deneyimsel Eğitim Merkezi Türkiye

  • Prisms Malta

  • , CEFE Macedonia

02.2021 - 08.2024

Yaygın Eğitim

Hedef Kitle

Gençlik Çalışanları

Dezavantajlı Gençler

Proje Çıktıları

Rakamlarla Proje

1

Fikri Çıktı

5

Ülke

Katılımcı

Proje Galerisi

bottom of page