top of page

Heart of Communities

İlköğretim ve Yaygın Öğrenme İş birliği - İngiltere, İspanya, İtalya, Finlandiya, Türkiye

Proje Hakkında

Bu proje öğrencileri, öğretmenleri, toplum üyelerini ve eğitim uzmanlarını (bizleri) diğerlerine karşı açıklığı ve merakı teşvik eden ortak bir alanda bir araya getirdi. Projeye liderlik eden 35 öğrenciden oluşan çekirdek grup, en küçüğü bir Türk okulundaki KS2 öğrencileri ve en büyüğü Valensiya'daki bir Kamu Mesleki Eğitim Merkezine devam eden 18 yaş üstü öğrenciler olmak üzere geniş bir yaş aralığını içeriyordu. Öğrenciler, farklı yaş gruplarından ve farklı geçmişlerden gelen diğer öğrencilerle bilgi ve proje hedeflerini paylaştılar.


Projeyi, farklı düzeylerde Erasmus+ deneyimine sahip, kendini işine adamış 8 öğretmenden oluşan çekirdek bir grup yürüttü; bazıları uzun yıllardır Erasmus projelerinde yer alırken, diğerleri için bu ilk projeydi. Lider öğretmenlere kendi personellerinden de destek verenler oldu.

Roller tersine çevrildi, böylece gençler bu bağlamda öğrenmeleri için gerekli olduğunu düşündükleri şeyleri sahiplenirken, öğretmenler de öğrenci liderliğindeki girişimleri nasıl kolaylaştıracakları konusunda bilgi ve beceri geliştirdiler.


Eğitim uzmanları 'uzman' rollerinden çıkıp 'kolaylaştırıcı' rollerine büründüler, böylece öğretici olmaktan çok sorgulayıcı oldular. Topluluk üyeleri, yerel okullarını söz sahibi olmadıkları ayrı varlıklar olarak görmek yerine, onlarla etkileşime girmiştir. Tüm bunlar, küresel metodoloji ve bakış açısıyla yerel toplumu daha iyi bir yer haline getirme arzusuyla desteklenmiştir.Proje Ortakları

  • HEC (Higher Education Commission) – İngiltere

  • ISTITUTO STATALE DON LORENZO MILANI – İtalya

  • CIPFP (Centre Integrat Public the Formasio Proffesion) MISERICORDIA- İspanya

  • HANGÖ GYMNASIUM – Finlandiya

  • Deneyimsel Egitim Merkezi Dernegi – Türkiye

09.2018 - 03.2021

Yaygın Eğitim, Örgün Eğitim

Hedef Kitle

Gençlik Çalışanları

Öğretmenler

İlkokul Öğrencileri

Proje Çıktıları

Rakamlarla Proje

1

Fikri Çıktı

5

Ülke

250

Katılımcı

Proje Galerisi

bottom of page