top of page

A.D.A.P.T.

Mülteciler için Deneyimsel Öğrenme metotlarının adaptasyonu - Türkiye, İspanya, İsveç, Birleşik Krallık, Kuzey Makedonya, Yunanistan

Projenin Temel Amacı:

Mülteciler gibi özel dezavantajlı gruplara yönelik yaygın eğitim faaliyetlerinin yaratıcılığının ve yenilikçiliğinin artırılmasına ve bu faaliyetlerin kalitesinin ve etkisinin geliştirilmesine katkıda bulunmak.


Projenin Hedefleri

Aktif katılım, güçlendirme, kültürlerarası öğrenme ve istihdam edilebilirlik tematik alanları için üretilen yaygın eğitim yöntemlerinin özellikle mülteci gençler için kendi gerçeklerine göre uyarlanmasını sağlamak.

Gençlik çalışanlarının farklı tematik alanlarda benzer yöntem uyarlamaları yapabilmeleri için rehber niteliği taşıyacak bir metodoloji geliştirilmesi.

Avrupa Gençlik Çalışmalarında aktif olan gençlik çalışanlarının ve gençlik kuruluşlarının mülteci gençlerle çalışma kapasitelerinin artırılması.


Proje Ortakları

Deneyimsel Eğitim Merkezi Derneği – Türkiye

• Ticket2Europe – İspanya

• The Young Republic – İsveç

• London Borough of Tower Hamlets – Birleşik Krallık

• CEFE Macedonia – Kuzey Makedonya

• KANE – Yunanistan

05.2019 - 02.2022

Yaygın Eğitim

Hedef Kitle

Göçmenlik ve mülteci alanında çalışan gençlik çalışanları

Proje Çıktıları


ADAPT FOR REFUGEES REPORT
.pdf
PDF dosyasını indir • 2.38MB

Rakamlarla Proje

1

Fikri Çıktı

6

Ülke

26

Katılımcı

Proje Galerisi

bottom of page