top of page

Art For All

Türkiye, Portekiz, Polonya, İspanya, Fransa, Almanya, İtalya, Avustralya, İngiltere, Slovakya,Romanya, MAceristan, Estonya

Proje Hakkında

EVS (Avrupa Gönüllü Hizmeti) Projeleri, ART FOR ALL adını taşıyan dört EVS Faaliyetini içeriyordu.

İlk olarak, iki genç, Experiential Training Center (koordinasyon kuruluşu) bünyesinde eurodesk çerçevesinde gençlik bilgisi üzerine çalışmak üzere geldiler ve aynı zamanda bu gönüllüler, kuruluşun eğitim faaliyetlerine katıldılar.

İkincisi, 5 genç, dezavantajlı çocuklarla çalışmak üzere 23 Nisan Çocuk Merkezi'ne geldiler. Bu faaliyet, genellikle sanat çalışmalarını içeriyordu.

Üçüncüsü, on gönüllü, International TerraCotta Sempozyumu'nda etkinliğin görünürlüğünü artırmak ve etkinlik sırasında yerel halkla etkileşimde bulunmak amacıyla bir ay süren bir grup EVS Projesi olarak çalıştılar.

Dördüncüsü de, iki gönüllü, Tepebaşı Belediyesi'nin bir sosyal kurumu olan Ozdilek Sanat Merkezi'nde çalıştılar. Bu merkez, çocuklar ve gençler için sanat atölyeleri düzenlemekteydi.


Ortaklar:

Deneyimsel Eğitim Merkezi – Türkiye

Tepebaşı Belediyesi – Türkiye

Os Quatre Cantos Do Cisne – Portekiz

Federacja Zwıązków Gmın I Powıatów Rp – Polonya

Asocıacıón Ser Joven – İspanya

Solıdarıtés Jeunesses – Fransa

Ibıs – Interkulturelle Arbeitsstelle E.V. – Almanya

Proatlântico – Associação Juvenil – Portekiz

Il Ponte Per La Solidarietà E La Cooperazione Civile – İtalya

Verein 4yougend – Avustrya

Concordia Uk – İngiltere

Ymca Na Slovensku – Slovakya

Centrul De Voluntariat Cluj-Napoca – Romanya

Polip Ifjúsági Egyesület – Macaristan

Younet – İtalya

Associazione Tdm 2000 – İtaya

Universidad De Zaragoza – İspanya

Proatlântico – Associação Juvenil – Portekiz

Continuous Action – Estonya

Réussır La Mission Locale De Lille - Fransa


08.2012 - 10.2013

Yaygın Eğitim

Hedef Kitle

Çocuklar ve Gençler ve Yerel Halk

Proje Çıktıları

Rakamlarla Proje

5

Fikri Çıktı

13

Ülke

500

Katılımcı

Proje Galerisi

bottom of page