top of page

Games As Tool For Social Change

Gençlerin Sosyal Gelişimi için Oyunlaştırma - Polonya, Çek Cumhuriyeti, Portekiz, Yunanistan ve Türkiye

Proje Hakkında

Sosyal Gelişim İçin Oyunlaştırma Projesi, derneğimizin ortağı olduğu ve Avrupa Birliği Erasmus+ Gençlik Çalışmaları için Stratejik Ortaklıklar Programı kapsamında 2018-3-PL01-KA205-061375 referans numarası ile Polonya Ulusal Ajansı’nın desteği ile yürütülen uluslararası bir projedir.


Proje, gençlerin kişisel ve sosyal gelişimleri için yenilikçi ve oyunlaştırılmış hayat boyu öğrenme metotlarının geliştirilmesini amaçlamakta olup; Polonya, Çek Cumhuriyeti, Portekiz, Yunanistan ve Türkiye'den beş ortak kuruluştan oluşan bir konsorsiyumda uygulanan projedir. Proje, iki ana uluslararası faaliyet türünü içermekte olup bu faaliyetler; oyunlaştırma, deneyimsel öğrenme ve gençlere yönelik yerel etkinliklerle ilgili konularda iyi uygulamaların ve deneyimlerin değişiminden oluşmaktadır. Öte yandan, esas olarak ortak kuruluşların yerel ortakları olan diğer kuruluşlarda çalışan gençlik çalışanlarına yönelik bir dizi eğitim faaliyetini kapsamaktadır. Eğitim süreçleri, gençler için sivil toplum alanında faaliyet gösteren tüm ana aktörleri kapsayacaktır. Ayrıca bu faaliyetler, eğitim faaliyetleri sırasında kazanılan yetkinliklerin uygulanmasına olanak sağlayacak yerel faaliyetlerin uygulanmasıyla desteklenecektir.


Program

Erasmus+ KA2 Gençlik Alanında Stratejik Ortaklık


Proje Ortakları

  • Fundacja Europejski Instytut OutsourcIngu - Polonya

  • Deneyimsel Eğitim Merkezi - Türkiye

  • Clube Intercultural Europeu - Portekiz

  • IASIS - Yunanistan

  • Asociace stredoskolskych klubu Ceske republiky z.s. - Çek Cumhuriyeti

04.2019 - 01.2021

Yaygın Eğitim

Hedef Kitle

Gençler

Proje Çıktıları

Proje web sitesi: http://edugaming.eu


Rakamlarla Proje

5

Fikri Çıktı

5

Ülke

120

Katılımcı

Proje Galerisi

bottom of page