top of page

Spor Yoluyla Eğitimde Deneyimsel Öğrenme

Bulgaristan, Slovenya, Kuzey Makedonya, Türkiye

Genel Amaç

Beceri geliştirme üzerine odaklanarak deneyimsel öğrenme metodolojisine dayalı sporda ve sporla eğitimin geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.


Özel Hedefler

  1. Spor ve gençlik organizasyonlarının ve sporu bir araç olarak kullanan personelinin deneyimsel öğrenme temelli eğitim kapasitelerini geliştirmek.

  2. Spor aktivitelerinin eğitim potansiyelini arttırmada spor aktiviteleri için deneyimsel öğrenme tabanlı araç ve yöntemler geliştirmek.


Ana Faaliyetler

  • Ulusötesi Toplantılar

  • Yerel Toplantılar


Program:

ERASMUS + PROGRAM Spor Alanında Küçük İş birliği Ortaklıklarına Destek


Proje Ortakları:

  • Champions Factory Sports Club – Bulgaristan

  • ODTIZ Institute for Education and Inclusion – Slovenya

  • CEFE Macedonia – Kuzey Makedonya

  • TED Sports Club – Türkiye

  • Deneyimsel Eğitim Merkezi - Türkiye


01.2020 - 12.2020

Yaygın Eğitim

Hedef Kitle

Faaliyetlerinde sporu kullanan gençlik ve spor üzerine çalışan organizasyonlar, bu organizasyonların çalışanların ve bu spor faaliyetlerine katılan imkanları kısıtlı gençler.

Proje Çıktıları


DeM_Sport_Local_Implementation_Repots
.pdf
PDF dosyasını indir • 2.14MB
T4T - Experiential Learning for Education Through Sports
.pdf
PDF dosyasını indir • 517KB

experianta.com

Rakamlarla Proje

3

Fikri Çıktı

4

Ülke

320

Katılımcı

Proje Galerisi

bottom of page