top of page

Story Silience

Hikayeleştirme ve Dirençlilik - Birleşik Krallık, Slovenya, Türkiye


Proje Özeti

Bu proje, Birleşik Krallık, Türkiye ve Slovenya olmak üzere her üç ülkede COVID-19 pandemisi sırasında “iyi olma hali” ile ilgili hikayelerini yeniden anlatmak üzere çocukları ve gençleri hedeflemektedir. Proje, gençlerle birlikte, toplumumuzda sesi daha az duyulmuş/duyulmamış insanların hikayelerini ortaya çıkarmak, bu hikayeleri sanat performanslarıyla yeniden yorumlamak ve çalışmayı her üç ülkedeki kültür kurumlarında (tiyatrolar, galeriler, kütüphaneler, tarihi miras alanları vs.) yaygınlaştırmayı amaçlamaktadır.


Hedefler

Dezavantajlı -özellikle pandemiden büyük ölçüde etkilenmiş gençler

– Özellikle COVID-19 pandemisi deneyimlerine odaklanarak, daha az duyulmuş topluluklardan gelenlerin seslerinin duyulmasını sağlamak,

– Okul çağındaki çocukları sanat ve yaratıcı endüstriler konusunda eğiterek, sanata olan ilgilerini uygun bir kariyer seçeneği olarak geliştirmek,

– COVID-19 pandemisinden etkilenen kültür kuruluşlarını topluluklarıyla yeniden bağlantı kurarak ve izleyicileri kendilerine çekerek canlandırmak. 

Faaliyetler: Proje, gençlerle sanat yoluyla çalışacak ve onların aşağıdaki konular üzerine yeterliliklerini geliştirmek üzere faaliyetler düzenleyecektir:

– Marjinalleştirilmiş topluluklarla atölye çalışmaları düzenlemek,

– Performanslar tasarlamak, yazmak ve üretmek (hikâye anlatımı veya kısa oyunlar),

– Kültürel kuruluşlarla işbirliği yaparak, onların proje yönetimi noktasında kapasitelerini güçlendirmek.


Proje Ortakları

  • London Borough of Tower Hamlets (Birleşik Krallık)

  • Deneyimsel Eğitim Merkezi (Türkiye)

  • Cumbria Development and Education Centre (Birleşik Krallık)

  • POVOD (Slovenya)


05.2021 – 03.2023

Örgün Eğitim

Hedef Kitle

Dezavantajlı -özellikle pandemiden büyük ölçüde etkilenmiş gençler

Proje Çıktıları

Rakamlarla Proje

4

Fikri Çıktı

3

Ülke

460

Katılımcı

Proje Galerisi

bottom of page