top of page

Tiny Habit s For HEPA

Spor - Polonya, Kuzey Makedonya, Türkiye, Litvanya

Proje Hakkında

Tiny Habit s For HEPA projesi, fiziksel aktivite ve sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıklarını destekleyen bir işyeri kültürü yaratmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda hareket ve fiziksel aktivite için molalar teşvik edilecek, iş-yaşam dengesi desteklenecek ve çalışanların sağlık ve esenliklerine öncelik vermeleri için destekleyici bir ortam yaratılacaktır. DeM (Türkiye), CFSK (Kuzey Makedonya), Animus (Polonya) ve Aktyvistai (Litvanya) 12 ay sürecek ve aşağıdaki hedeflere ulaşmayı amaçlayan bir konsorsiyum kurmuştur:


  • Kadınlar için fiziksel aktivite ve sağlıklı yaşam tarzı programları tasarlamak, teşvik etmek ve uygulamak üzere STK'lar, spor kulüpleri ve kamu kurumları arasında bir ağ, sürdürülebilir ortaklıklar ve işbirliği ortamı oluşturmak.

  • STK'larda çalışan kadınlar için tasarlanan fiziksel aktivite programlarının etkinliğini değerlendirmek ve araştırma ve sahadaki aktif uygulamalar yoluyla diğer kuruluşlar ve topluluklarla paylaşılabilecek en iyi uygulamaları belirlemek.

  • STK'lara, spor kulüplerine ve kamu kurumlarına, işyerlerinde desteklenecek ergonomi ve sağlıklı yaşam tarzına odaklanarak, kadınlar için fiziksel aktivite programlarının nasıl etkili bir şekilde tasarlanacağı ve sunulacağı konusunda eğitim programı ve kaynaklar sağlamak. 8 STK çalışanı, 8 spor antrenörü ve 8 Kamu kurumu temsilcisi, kadınlarla ve kuruluşlarla fiziksel aktivitelere dayalı çoğaltıcı etkinlikler yaparak yerel, ulusal ve AB düzeyinde etkiyi yaymak için Eğiticilerin Eğitimi faaliyetine katılacaktır.

  • Doğrudan 200 kadın, 8 STK, 8 Spor Kulübü ve kamu kurumları üzerinde fiziksel aktivitenin kadın sağlığı ve refahı için önemi konusunda farkındalık yaratmak ve düzenli egzersiz ve aktif yaşam tarzlarına yönelik olumlu tutum ve alışkanlıkları teşvik etmek. Özellikle zaman, çalışma ortamı, düşük gelir gibi katılım engelleriyle karşılaşabilecek 200 kadının doğrudan ve 1000 kadının yaygınlaştırma faaliyetleri yoluyla fiziksel aktivite programlarına katılımını artırmak.


Proje Ortakları

  • Deneyimsel Eğitim Merkezi - Türkiye

  • Fundacja Animus Centrum Edukacyjno - Polonya

  • Zdruzenie Sportski Klub Za Krevanje Tegovi Krosfit Skopje - Kuzey Makedonya

  • AsocIacija Aktyvistai - Litvanya

02.2024 - 01.2025

Yaygın Eğitim

Hedef Kitle

Sivil Toplum Çalışanları

Kamu Kurum Temsilcileri

Antrenörler

Proje Çıktıları

Rakamlarla Proje

Fikri Çıktı

4

Ülke

Katılımcı

Proje Galerisi

bottom of page