top of page

VR4GIFTED (Bizler Yetenekliyiz)

Üstün Yetenekli Öğrencilerin Eğitimi


Genel Amaç:

Proje, yetenekli öğrencilerin kapsayıcı sınıflardaki eğitiminin karmaşık talepleri ile başa çıkabilen öğretmen adaylarını yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Proje kapsamında eğitilecek öğretmen adayları, geleneksel öğretimin deneyimsel öğrenme ve sanal gerçekliğin kullanımı ile birleştirildiği öğrenme ortamlarında üstün yetenekli öğrenciler için öğretim stratejileri hakkında bilgi edinme fırsatına sahip olacaklar. Bu kombinasyon, yetenekli öğrencilerin eğitimi için paradigma görevi görebilecek zengin öğrenme deneyimleri yaratacaktır.


Proje Ortakları :

  • COMU- CANAKKALE ONSEKIZ MART UNIVERSITY

  • UOM- UNIVERSTIY OF MACEDONIA

  • SAN- SPOLECZNA AKADEMIA NAUK

  • NARA EDUCATIONAL TECHNOLOGIES

  • UCAM- FUNDACION UNIVERSITARIA SAN ANTONIO

  • APEC CONSULTING


Özel Hedefler

-Eğitim müfredatının geliştirilmesi – “Sınıf içi yetenekli çocuklar için kapsayıcı sınıflardaki sınıf yönetimi ve öğretme stratejileri” başlıklı deneyimsel öğrenmeyi kolaylaştıracak uygun sanal gerçeklik kaynaklarının üretiminin yer alacağı ders program.


ÇIKTILAR

Projenin entelektüel çıktıları:

(a) Bir eğitim müfredatı – Öğretmen adaylarını kapsayıcı yetenekli eğitimin ayrıntıları ile tanıştırmak için müfredat. Müfredatın uygulanmasında, “deneyimsel öğrenme” en önemli rolü oynayacak şekilde modern öğretim stratejileri kullanılacaktır.


Eğitim müfredatının ana bileşenleri:

– Üstün yetenekli ve yetenekli öğrencilerin özellikleri (üstünlük ve dezavantajları)

– Üstün yetenekli öğrencilerin yetersizliği

– Üstün yetenekli ve yetenekli eğitimi uygulamaya koyma çabaları (duygusal, bilişsel ve sosyal becerilerin gelişimi) Üstün yetenekli ve yetenekli eğitim türleri ve kapsayıcı eğitimin önemi

-Kapalı üstün yetenekli eğitimin yapısal yönetimi (üstün yetenekli ve yetenekli öğrenciler için kapsayıcı uygulama senaryoları)


Eğitim müfredatının belirli odakları:

– Çeşitliliği sağlamak ve dahil olmayı uygulamak

-Farklılaşmış talimat

-Kültürel zenginleştirme

-Müfredatı zenginleştirme

-Kademeli ödevler

-Özel değerlendirme kriterleri

(b) yetenekli öğrencilerin sıradan sınıflarda düzgün işleyişinde zorluklarla karşı karşıya olan ve kapsayıcı eğitim gerektiren senaryoları kullanan VR kaynakları.

Öğretmen adaylarının kapsayıcı yetenekli eğitime ilişkin bilgisi, programın etkinliğinin kararlaştırılması için, eğitim programının başlangıcından önce ve kapanmasından sonra değerlendirilecektir.

03.2019 - 8.2022

Örgün Eğitim

Hedef Kitle

Üstün Yetenekli Öğrencilere Eğitim veren Öğretmenler

Proje Çıktıları


Higher-Education_curriculum
.pdf
PDF dosyasını indir • 395KB
2.3-VR4Gifted_Final-report-of-scenarios.docx-1
.pdf
PDF dosyasını indir • 480KB

VR Uygulaması (app)

Proje Web sitesi

Rakamlarla Proje

4

Fikri Çıktı

7

Ülke

280

Katılımcı

Proje Galerisi

bottom of page