top of page

Yaygın Eğitim İçin Diyalog

Vatandaşlık Eğitimi - Estonya, Yunanistan, TürkiyeProje Hakkında


AB ve Türkiye’deki Sivil toplum Kuruluşları ( STK) arasında ikili değişimler ve işbirlikleri yoluyla Türkiye’deki yaygın eğitimin tanınırlığına ve gelişimine katkı sunmak.


Program :

AB-Türkiye arası Sivil Toplum Diyaloğu Destekleme Programı (CSD-V).


Özel Hedefler

1. Katılımcı bir sivil toplum diyalogunun kurulmasıyla, Türkiye’de Sivil Yaygın Eğitim Eğitimcilerinin tanınması için uygun bir temel oluşturulması.

2. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaygın eğitim programlarının resmen tanınan modüller listesine eklenecek, evrensel değerler ve sosyal beceriler üzerine eğitim modülleri geliştirilmesi

3. Yerel düzeyde çalışan STK’ların hedef kitleleriyle yaptıkları eğitimler için yaygın öğrenmeyi tasarlama ve sunma kapasitelerini geliştirme ve eğitimlerin kalitelerini arttırma.

4. Yaygın eğitim bağlamında, Türkiye ve AB içerisinde Türkiye’nin AB üyeliğinin önemi ve yararları hakkında genel kamuoyunu etkileme.


Ana Faaliyetler

Araştırma: Avrupa’daki yaygın eğitimin tanınması ve geliştirilmesi konusunda var olan iyi uygulamalar ve devam eden süreçler hakkında bir araştırma yapılacaktır Diyalog: Yaygın eğitim alanında bir diyalog kurulabilmesi için Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde arama Konferansı, odak grup toplantıları yapılacaktır. Bilgi, tecrübe ve iyi örneklerin yerinde gözlemlenebilmesi için AB ülkelerine çalışma ziyaretleri düzenlenecektir.


Geliştirme: Deneyimsel Öğrenme Metodolojileri temelinde Evrensel Değerler ve sosyal beceriler konularında eğitim modülleri geliştirilecektir.


Kapasite Geliştirme: Yerel STK’lar ve eğitmenleri hem deneyimsel öğrenme metodolojisi hem de geliştirilen yaygın eğitim modülleri konusunda eğitim alacaklar ve böylece bölgelerinde akredite edilmiş yaygın eğitim sağlayıcısı olmak için kapasitelerini geliştirecekler.


YaygınlaştırmaTürkiye’nin AB üyeliğinin yaygın eğitim bağlamında yararları üzerine tanıtım videoları üretilecektir. Ayrıca, projenin sonuçlarını paylaşmak için bir final konferansı düzenlenecektir.


Program :AB-Türkiye arası Sivil Toplum Diyaloğu Destekleme Programı (CSD-V).


Proje Ortakları :

  • MESVAK Müteşebbis Gelişim Vakfı

  • AEYC Association of Estonian Open Youth Centres (Estonya)

  • ERGON Training NGO (Yunanistan)


Proje İştirakçileri :

  • Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

  • Estonya Milli Eğitim Bakanlığı

  • Abdullah Gül Üniversitesi

04.2019 - 06.2020

Yaygın Eğitim

Hedef Kitle

Yaygın Eğitim Eğitmenleri

Proje Çıktıları


Yaygın Eğitim ve Deneyimsel Öğrenme
.pdf
PDF dosyasını indir • 2.25MB
Arama_Konferansı_Öncesi_Desk Analysis_RaporV1
.pdf
PDF dosyasını indir • 986KB

Proje Tanıtım Videosu

Proje Lansman Videosu

Proje Arama Konferansı Videosu

STEP Toplantı Videosu

Yunanıstan Çalışma Ziyareti

STEP 2. Toplantı Videosu


Rakamlarla Proje

8

Fikri Çıktı

3

Ülke

750

Katılımcı

Proje Galerisi

bottom of page