top of page

Yes We Can!

Yetişkinler için Dijital Okuryazarlık - Polonya, Çek Cumhuriyeti, Türkiye, Yunanistan

Proje Özeti

Genel Amaç Yes We Can projesinin hedef grubu, Bilişim ve İletişim Teknolojileri okuryazarlığı düşük 60+ yetişkinlerdir. Proje, bu hedef grubunu yaşam boyu öğrenme süreçlerinde destekleyecek mevcut ve yeni Bilişim Teknolojileri araçlarını kullanmalarını sağlama girişimi olmayı amaçlamaktadır. Özel Hedefler Freire metodolojisine dayanan yenilikçi BİT öğrenme yaklaşımını uygulayarak yetişkin / kıdemli eğitimcileri çalışmalarında desteklemek. Eğitimin kademeli modelini uygulamak ve uluslararası öğrenme deneyimini yerel düzeye aktarmak. Yetişkin / kıdemli eğitim sektörü hakkında toplanan verileri yeni yenilikçi müfredata dönüştürmek. Androgoji yaklaşımına dayalı mevcut geleneksel Bilişim Teknolojileri kurslarını karma sınıf + çevrim içi öğrenme yönünde genişletmek. Kıdemli eğitmenlerin BİT araçlarına ulaşması için bir arka plan oluşturmak.


Proje Ortakları

  • Fundacja Europejski Instytut / Polonya

  • Deneyimsel Eğitim Merkezi (Türkiye)

  • IASIS / Yunanistan

  • Rizika Internetu A Komunicacnich Technologii / Çek  Cumhuriyeti

  • Positive Coworking / Polonya


Faaliyetler

  • Ulus Ötesi Toplantılar

  • ArGe Çalışmaları

  • Eğitici Eğitimi

  • Yerek Uygulamalar

  • Final Konferansı

09.2020 – 03.2022

Yaygın Eğitim

Hedef Kitle

60 Yaş Üstü Yetişkinler

Eğitimciler

Proje Çıktıları


E+ KA204 YWC! - FEIO - O1 - Results visualisation
.pdf
PDF dosyasını indir • 616KB
IO2_DeM_TR
.pdf
PDF dosyasını indir • 2.22MB
YWC-IO3-FINAL VERSION.doc
.pdf
PDF dosyasını indir • 13.98MB
IO6-FINAL
.pdf
PDF dosyasını indir • 8.77MB

Rakamlarla Proje

4

Fikri Çıktı

4

Ülke

200

Katılımcı

Proje Galerisi

bottom of page