top of page

Youth Workspace

Uzaktan Çalışma - Litvanya, Estonya, Türkiye


Proje Hakkında

Youth Workspace projesi Estonya, Litvanya ve Türkiye arasında stratejik bir işbirliği projesidir ve iş dünyası ile gençleri bir araya getirerek, ortaklaşa yaratılan yenilikler aracılığıyla yenilikçi faaliyetler için ortak bir zemin bulmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Eğitimde ve istihdamda yer almayan gençleri geleneksel olmayan çalışma metotlarının (uzaktan çalışma, ortak çalışma merkezleri, esnek çalışma, farklı çalışma zaman dilimleri vb.) yaygınlaştırılması sayesinde sosyo-ekonomik yaşama dahil etmek projenin amaçlarındandır. Bunun nedeni, dezavantajlı gençleri çalışma fırsatlarından alıkoyan çeşitli engellerdir (özel ihtiyaçlar, sosyal ve ekonomik engeller, aile bakımı, vb.) Yenilikçi çalışma ortamları, gençlerin yeni çalışma ve girişimcilik yöntemlerini benimsemeleri için bir çözüm olabilir. Bu tür yeni sinerjiler yaratmak için farklı işbirlikçi çözümlere ve toplumda yenilikçi sosyal değişime ihtiyaç vardır. Gençlerle çalışan gençlik çalışanları da gençler arasındaki bu sorunları ele almaya ve çalışma hayatına entegrasyonlarını desteklemeye hazırlıklı olmalıdır. Projede amaçlanan bir diğer husus ise gençlik çalışanlarını bu gençlerle çalışmaya hazırlamaktır.


Hedefler

Gençlerin uzaktan çalışmaya hazır olma durumlarını artırmaya yönelik müdahale için ortak bir anlayış ve yenilik bulmak amacıyla çeşitli paydaşları bir araya getirmek istedik. Gençlik çalışmalarının destek sunma ve gençlik çalışmaları için beceriler geliştirme potansiyelini anlamak istedik. Uzaktan çalışma hakkında daha fazla bilgi edinmek ve bu kavramın toplum çalışmaları ve gençlik çalışmaları ile olan bağlantısını anlamak istedik. Uzaktan çalışmanın farkındalığını ve özellikle NEET'ler olmak üzere, bazen evlerinden uzaklaşmakta zorlanan ve engellerle karşılaşan gençler için potansiyelini artırmak istedik. Uzaktan çalışma onlar için bir potansiyel ancak gençlik çalışmaları aracılığıyla bunu nasıl destekleyebileceğimizi anlamak şimdiye kadar çok net değildi.


Bu projeyi uluslararası alanda gerçekleştirmek önemliydi. Bu yaklaşım, uzaktan çalışma kavramını farklı ülkeler açısından ve uygulamalar açısından anlamamıza yardımcı oldu. Uzaktan çalışmanın farklı ülkelerin uygulamalarında nasıl ele alındığını görmek istedik, çünkü uzaktan çalışma ülkelerin sınırlarını aşan bir kavramdır.Proje Ortakları

Asociacija Aktyvistai - Litvanya

Deneyimsel Eğitim Merkezi - Türkiye

Rouge Noorsootoo Keskuse - Estonya

09.2020 – 03.2022

Yaygın Eğitim

Hedef Kitle

Eğitimde ve istihdamda yer almayan dezavantajlı gençler.

Proje Çıktıları

Rakamlarla Proje

2

Fikri Çıktı

3

Ülke

250

Katılımcı

Proje Galerisi

bottom of page